Contact

www.thedream.info

 • Stichting Plan D
 • KvK nummer: 68212097
 • RSIN: 857346180
 • Bankrekening: NL25INGB0007620763
 • Contactgegevens dieuwke.aberson@planet.nl   /  0629088681
 • Correspondentie:  info@thedream.info
 • Doelstelling van de Stichting: “De Stichting heeft ten doel om creatieve uitingen van en over Floris Kolvenbach en andere kunstenaars, in de breedste zin van het woord, bij het publiek te brengen en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.”
 • Het beleidsplan: “Beleidsplan 2017 is een uitgave van Boek ‘Tijdreiziger’ door Albert Wammes met twee muziekalbums ‘20Th Century Music’ en ‘The Screen’ van Floris Kolvenbach uit te brengen en de tentoonstelling hieromtrent in te richten in het Regionaal Archief Rivierenland, opening op 29 september tot 1 december  2017.”
 • De bestuurssamenstelling:
 • D.H.A. Aberson, voorzitter
 • V.D. van Buren-Thompson, secretaris
 • D.L.A. Bos, penningmeester
 • bestuursleden doen hun werk onbezoldigd. Alle donaties worden aangewend voor het uitvoeren van het beleidsplan.