Contact

www.thedream.info

 • Stichting Plan D
 • KvK nummer: 68212097
 • RSIN: 857346180
 • Bankrekening: NL25INGB0007620763
 • Contactgegevens dieuwke.aberson@planet.nl   /  0629088681
 • Correspondentie:  info@thedream.info
 • Doelstelling van de Stichting: “De Stichting heeft ten doel om creatieve uitingen van en over Floris Kolvenbach en andere kunstenaars, in de breedste zin van het woord, bij het publiek te brengen en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.”

verslag 2019

verslag 2018

verslag 2017

 • De bestuurssamenstelling:
 • D.H.A. Aberson, voorzitter
 • V.D. van Buren-Thompson, secretaris
 • D.L.A. Bos, penningmeester
 • bestuursleden doen hun werk onbezoldigd. Alle donaties worden aangewend voor het uitvoeren van het beleidsplan.